تجربیات شنیدنی سرکار خانم محبوبه عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J