تجربیات شنیدنی سرکار خانم آسیه عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J