تجربیات شنیدنی سرکار خانم سمیرا عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J