تجربیات شنیدنی سرکار خانم مرضیه عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J