تجربیات شنیدنی سرکار خانم منیره عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J