تجربیات شنیدنی سرکار خانم غزاله ، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام ماندگار با متد A.J