تجربیات شنیدنی سرکار خانم فاطمه عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J