تجربیات شنیدنی سرکار خانم سمیرا عزیز، از شرکت کنندگان دوره لاغری با ذهن متد A.J