تجربیات شنیدنی سرکار خانم فروزان عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J