تجربیات شنیدنی سرکار خانم اعظم عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J