تجربیات شنیدنی سرکار خانم زهرا عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J