تجربیات شنیدنی سرکار خانم سمیه عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J