تجربیات شنیدنی خانم فائزه عزیز، بعد استفاده از متد تناسب اندام و لاغری AJ