تجربیات سرکار خانم مرضیه عزیز،بعد از استفاده از رژیم لاغری خام گیاه خواری