تجربیات سرکار خانم منیره عزیز،بعد از شرکت در دوره لاغری با ذهن و عبور از مرحله چاق بودن