تجربیات شنیدنی سرکار خانم کتایون عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J