تجربیات خانم سمیه عزیز، بعد از غلبه بر اضافه وزن و چاقی خود با دوره تناسب اندام با متد A.J