تجربه شماره ۱۶ بعد از استفاده از دوره تناسب اندام با متد A.J

داستان من و خوردن ۳ تا کیک خامه ای در هر شب …