تجربه خانم رویا بعد از شرکت در دوره فوق حرفه ای هدفگذاری با متد A.J