تجربه خانم مهری بعد از استفاده از متد لاغری با ذهن A.J (لاغری بدون رژیم و دارو و دمنوش)