تجربیات شنیدنی سرکار خانم غزاله ، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J