تجربیات شنیدنی سرکار خانم فائزه عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J