تجربیات شنیدنی سرکار خانم مریم عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J