تجربیات شنیدنی سرکار خانم شبنم عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J