تجربیات شنیدنی سرکار خانم معصومه عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام A.J