تجربیات شنیدنی سرکار خانم سمانه عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J