تجربیات شنیدنی سرکار خانم لیدا عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J