تجربیات شنیدنی سرکار خانم مائده عزیز، از شرکت کنندگان دوره تناسب اندام با متد A.J